Ik ondersteun van harte het initiatief van De Makerij. Zeker in deze tijd moeten we investeren in onze Rotterdamse jeugd. Een creatieve werkplaats voor jonge mensen waar je kan werken met je handen en waar ‘maken’ centraal staat.

In mijn vorige rol als Bestuursvoorzitter van Zadkine heb ik bijgedragen aan goed opgeleide makers in Rotterdam. Bijvoorbeeld in de richting Brood & Banket. Of Beauty & Fashion, waar ook de Vakschool Schoonhoven (edelsmeden) onderdeel van uitmaakt.

In mijn loopbaan heb ik een breed palet aan ervaringen opgedaan bij de rijksoverheid (OCW, VROM en BZK), gemeenten (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam) en onderwijsinstellingen (o.a. Zadkine en Open Universiteit). Ik heb in de rol van bestuurder, toezichthouder en adviseur kunnen werken aan de publieke zaak. In de periode 2017-2021 was ik bestuursvoorzitter van Zadkine (Rotterdam) en sinds 1 september vervul ik deze rol bij Avans Hogeschool. Daarnaast ben ik toezichthouder bij de Open Universiteit, Theater Rotterdam en de Algemene Rekenkamer.